آرشیو یادداشت‌های

پیمان زینتی

گفتمان گذار و آسیب‌شناسی اجتماعی در ایران

گفتمان گذار و آسیب‌شناسی اجتماعی در ایران

پیش از آغاز بحث اصلی‌، برای روشن شدن مسئله ام می‌بایست نکاتی را بیان کنم. نخست مبحثی در باب عدالت اجتماعی و بازار، که اکنون به دست کسانی‌ همچون دکتر مومنی اوجی جدید یافته است و بنده بلاخص با نظر مومنی دربارهٔ ضرورت سیاستگذاری اجتماعی موافقم و سپس همدلی‌ای که با طرح...