skip to Main Content
سياست مسكن در تهران
از تخریب جمعی تا انهدام نقطه به نقطه
۴ آبان ۱۳۹۳

سياست‌هاي مسكن در تهران نتايج آسيب زايي در پي داشته است. اين نتايج را بايد به دو گروه آثار منفي براي خود شهر و پيامدهاي منفي در سطح ملي تقسيم‌بندي كرد. دگرگون ساختن محله‌ها، نابودي فضاهاي هويت‌دار و در واقع هويت‌زدايي از مكان‌ها از جمله آثار منفي اين سياست‌ها براي شهر تهران است.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗