از تخریب جمعی تا انهدام نقطه به نقطه

آرشیو یادداشت‌های

یاسر جلالی

تعداد مطالب: 1

از تخریب جمعی تا انهدام نقطه به نقطه

از تخریب جمعی تا انهدام نقطه به نقطه

سياست‌هاي مسكن در تهران نتايج آسيب زايي در پي داشته است. اين نتايج را بايد به دو گروه آثار منفي براي خود شهر و پيامدهاي منفي در سطح ملي تقسيم‌بندي كرد. دگرگون ساختن محله‌ها، نابودي فضاهاي هويت‌دار و در واقع هويت‌زدايي از مكان‌ها از جمله آثار منفي اين سياست‌ها براي شهر تهران است.