نابرابری در پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

آرشیو یادداشت‌های

یاسمن احسانی

تعداد مطالب: 1

نابرابری در پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

نابرابری در پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

در حالی‌که نویسنده کتاب در مقدمه از دلبستگی خود به ذوق پرورش نیافته می‌گوید، توضیح دقیقی نمی‌دهد که این دلبستگی دقیقا به کدام ویژگی ذوق عامه است که مورد هجمه سیاستگذاران قرار گرفت.