پیراهن مقدس

آرشیو یادداشت‌های

یحیی آذر

تعداد مطالب: 1

پیراهن مقدس

پیراهن مقدس

این یادداشت درباره دلایل هواداری از«تیم ملی» نیست؛ بلکه یادداشتی است درجهت توضیح نسبت «قدرت» با این اصلِ انکار ناپذیرِ هواداری از «تیم ملی» نزد ما ایرانی‌ها. موج خروشان و دايمی هواداری از تیم ملی که انگار دلیل اصلی همین «سنگینی» پیراهن است.