چرا شهرها در حال ویران کردن گرافیتی‌ها هستند؟

آرشیو یادداشت‌های

توماس بوش

تعداد مطالب: 1

چرا شهرها در حال ویران کردن گرافیتی‌ها هستند؟

چرا شهرها در حال ویران کردن گرافیتی‌ها هستند؟

اغلب، گرافیتی‌ها را نماینده هنر اعتراضی و خلق فضای آلترناتیو در دل شهرها دانسته‌اند. این یادداشت اما به سویه دیگر کارکرد ناخواسته گرافیتی‌ها در فرایندهای توسعه و ساخت‌وساز شهری در کلان شهرهای جهان می‌پردازد. آنجا که گرافیتی و هنر خیابانی سببِ دیده شدنِ فضاهای کم‌قیمت شهر، و سپس تخریب و ساخت‌وساز تازه شده و در نتیجه به نوعی اعیان‌سازی در آن مناطق انجامیده‌است. بدین ترتیب، حتی سودآوری و جاذبه‌های گردشگرانه این مناطق، قربانیِ سودآوری ساخت‌وساز شده‌اند.