آیا باید از جامعه در برابر آگامبن دفاع کرد؟

آرشیو یادداشت‌های

تیم کریستیانس

تعداد مطالب: 1

آیا باید از جامعه در برابر آگامبن دفاع کرد؟

آیا باید از جامعه در برابر آگامبن دفاع کرد؟

به نظر می‌رسد آگامبن هم به طرز خطرناکی، همچون رهبران اقتدارگرا تهدید عارض از ویروس کرونا را دست‌کم می‌گیرد. آیا باید از جامعه در برابر آگامبن دفاع کرد؟