skip to Main Content
گزارش نشست «تهران خانه افغانستانی‌ها هم هست»
۷۰ درصد دستمزد افغانستانی‌ها صرف ماندن در ایران می‌شود
۱۰ شهریور ۱۳۹۴


مجمع حق بر شهر باهمستان با همکاری «موسسه رحمان» در ادامه سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهر، نشست هفتم خود را تحت عنوان «تهران خانه افغانستانی‌ها هم هست» (حذف تدریجی مهاجران از حقوق شهروندی) برگزار کرد و در این نشست آنیتا صدیقی(کنشگر اجتماعی و فعال حقوق افغانستانی‌ها)، حمیدرضا بوالی (روزنامه نگار) و محمد لطفی (حقوقدان و فعال اجتماعی)، به ایراد سخنرانی و ارائه نظرات خود پرداختند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗