skip to Main Content
روزی همه می‌میرند (۱)
۲۹ آبان ۱۳۹۹
همیشه با خودم فکر می‌کردم چه چیزی ممکن است مرگ را بسیار سخت یا حتی آسان کند. با اینکه تجربه‌ام از مرگ نزدیکان زیاد نبود با این‌حال داستان‌های فراوانی درباره‌ی مرگ خوانده بودم که در آن‌ها شخصیت‌های قصه به روایت نویسنده‌ها انواع مختلفی از مرگ را تجربه کرده بودند برای همین هم تا حدودی این برایم قطعی بود که احساسات و افکاری که در لحظات آخر به سراغ آدمی می‌آیند می‌توانند مرگ را از تجربه‌ایی هولناک به پذیرش یک رهایی ارتقا ببخشند
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗