skip to Main Content
چرا غرب ملاله را ستایش می‌کند اما به عهد بی‌توجهی می‌کند؟
۲۸ تیر ۱۳۹۷
برخورد دوگانه و نابرابر گروه‌های فمینیستی غربی، مدافعان حقوق بشر و مقامات رسمی در مواجهه با پدیده‌های مختلف چه دلیلی دارد؟چرا عهدالتمیمی به اندازه ملاله یوسف‌زی از جنجال و سروصدای بین‌المللی سود نمی‌برد؟ چرا واکنش‌ها نسبت به عهد متفاوت است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗