skip to Main Content
فقرای جدید در سینمای ایران
فقرا محکوم به فروشند
۴ شهریور ۱۳۹۸
فقر در سینمای پس از انقلاب ایران چه‌‌گونه به تصویر کشیده می‌شود؟ و فقرا در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی چه مفاهیمی را نمایندگی می‌کنند؟ یادداشت زیر به شیوه‌ این بازنمایی در سال‌های اخیر در سینمای ایران می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗