رسانه‌ی جمعی؛ خیمه‌شب‌باز، عروسک یا هر دو

آرشیو یادداشت‌های

سام رونین

تعداد مطالب: 1

رسانه‌ی جمعی؛ خیمه‌شب‌باز، عروسک یا هر دو

رسانه‌ی جمعی؛ خیمه‌شب‌باز، عروسک یا هر دو

نوام چامسکی و ادوارد هرمان به این سوال پاسخ می‌دهند که چرا رسانه‌ها فقط بخش اندکی از نظرات و عقاید موجود را پوشش می‌دهند و باقی را نادیده می‌گیرند؟