skip to Main Content
عکس: مجموعه «نام کوچک من سرباز» - محسن یزدی‌پور
دوران سربازی چگونه می‌گذرد؟
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
برای بسیاری دوران سربازی نه گذراندن زمان در پادگان و برجک‌های نگهبانی که کار کردن به عنوان کارمند رایگان و ارزان‌قیمت در برخی سازمان‌های دولتی است. این متن روایتی است از یک دوره سربازی شامل آموزش و خدمت در یک سازمان دولتی. روایتی که تصویری از آنچه بر سربازارن می‌گذرد ارائه می‌دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗