آرشیو یادداشت‌های

سعید محمدی

از زورو تا زامبی: ظهور و سقوط جنبشِ وام‌های خوداشتغالی

از زورو تا زامبی: ظهور و سقوط جنبشِ وام‌های خوداشتغالی

سی سال پیش، جامعۀ توسعۀ بین‌المللی تب‌وتاب بسیار بالایی داشت. ظاهراً راه حل بی‌نقصی برای مسئلۀ فقر در کشورهای درحال‌توسعه پیدا شده بود که بازار هم بر آن مهر تأیید می‌زد؛ اعتباراتِ‌خُرد، که آن را با نام سرمایه‌گزاری‌خُرد نیز می‌شناسند. داستان از این قرار است که...
مهاجران تا کجا انسان به حساب می‌آیند؟

مهاجران تا کجا انسان به حساب می‌آیند؟

  گری گاتینگ: شما در کتاب اخیرتان، بسیار راجع به این مسئله صحبت می‌کنید که مهاجرت حقِ مردم است و همچنین مردم حق دارند بعد از آنکه به کشوری مهاجرت کردند، در آن اقامت کنند. البته کسانی هم هستند که فکر می‌کنند سیاست‌های مهاجرت به‌جای توجه به حق مردم، باید بر حق کشورها...