skip to Main Content
نگاهی به نمایش دریم‌لند
تخیل واقعی علیه واقعیت خیالی
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
سخت‌گیری و کنترل تخیل را از بین می‌برد و آدم‌ها مجبور می‌شوند فانتزی را حذف کنند، چون از فکر کردن می‌ترسند. تخیل ممکن است دچار ترس و عادت شود و خاصیت رهایی‌بخشش را از دست بدهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗