مرزی برای فراموشی دیگری

آرشیو یادداشت‌های

صبا محبی

تعداد مطالب: 1

مرزی برای فراموشی دیگری

مرزی برای فراموشی دیگری

چه سازوکاری سبب می‌شود دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی، مدارس دولتی را هم‌چون «تبعیدگاه» ببینند؟ نویسنده این یادداشت از مرزبندی‌ها و دیگری‌سازی‌هایی نوشته‌است که در نظام آموزشی رخ می‌دهد.