آرشیو یادداشت‌های

روح‌الله سپندارند

مسائل پنجگانه دولت یازدهم

مسائل پنجگانه دولت یازدهم

پیش از آنکه وارد بحث بحران اقتصادی شویم، از بحران اجتماعی هم صحبت کنیم، ‌شاخص‌ها و علل بروز آنها چیست؟ بحران اجتماعی که ما شاهدش هستیم، ابعاد متعدد و متنوعی دارد. بخشی از آن بحران ناشی از تفاوت سلیقه و سبک زندگی دولتمردان و مردم است. در کنار آن، ما شاهد طردشدگان در...