skip to Main Content
نه احیای فیلمفارسی و نه تعطیلی سینما
نگاهی گذرا به سینمای دهه شصت
۲۴ تیر ۱۳۹۷
فرض کنیم ایرانی سینمادوستی را اواخر نظام رژیم پیشین به سیاره دیگری برده باشند و او حالا بعد از یک دهه به زمین و به ایران برگشته باشد (واریاسیونی از «اگر موجودی از سیاره دیگری به زمین بیاید و ببیند … ؟»)، او چه می‌بیند و احساسش در قبال چیزی که می‌بیند چه خواهد بود؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗