رقیق کردن الکل چگونه می‌تواند خطرناک باشد؟

آرشیو یادداشت‌های

رضا مرادی غیاث‌آبادی

تعداد مطالب: 1

رقیق کردن الکل چگونه می‌تواند خطرناک باشد؟

رقیق کردن الکل چگونه می‌تواند خطرناک باشد؟

توصیه غیرضروری به رقیق کردن الکل و دستورالعمل‌های غلط رقیق‌سازی و تقلب در خلوص الکل، در شرایط حاضر که با شیوع گسترده ویروس کرونا مواجه هستیم، می‌تواند عواقب مهلکی به همراه داشته باشند.