کرونا، مصونیت جمعی و نئولیبرالیسم

آرشیو یادداشت‌های

ریحانه میرجهانی

تعداد مطالب: 1

کرونا، مصونیت جمعی و نئولیبرالیسم

کرونا، مصونیت جمعی و نئولیبرالیسم

ایران تنها کشوری نیست که سیاست «مصونیت جمعی» را دنبال می‌کند؛ چرا کشورهایی مانند بریتانیا، هلند و حتی سوئد هم این استراتژی خطرناک را اتخاذ کرده‌اند؟