skip to Main Content
می گویند کار زن ماهیگیری نیست
۶ مهر ۱۴۰۰
زنان هنگام پابه‌پای مردان برای امرار معاش به دریا می‌زنند؛ این به دریا زدن به رسم سنت قدیمی صیادی زنان کنار مردان است. زنان زیادی هم هستند که خودشان به تنهایی ماهیگیری می‌کنند، نه در کنار همسر یا پدر و برادر. این زنان اما نادیده گرفته می‌شوند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗