وسمه بر ابروی کور کشیدن

آرشیو یادداشت‌های

رحمان سهندی

تعداد مطالب: 1

وسمه بر ابروی کور کشیدن

وسمه بر ابروی کور کشیدن

در نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر، مکان برای تبلیغات در طول سال‌ها معنادار شده است. ظهور یک‌باره‌ آثار هنری روی آنها به دلیل ارتباط برقرار‌نکردن با کنشگرها بی‌معنا یا دست‌کم کم‌معنا می‌نماید، چراکه در آن عمل فضایی نمی‌شود.