skip to Main Content
برنی سندرز؛ لحظه تاریخی رادیکال آغاز شده است
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

پس از پیروزی‌های متوالی سندرز، امیدها برای پیروزی او بر کلینتون افزایش یافت. اگرچه پس از شکست او در نیویورک امیدها کمرنگ شده، اما هنوز هم با کسب حدود 60 درصد آرا سندرز می‌تواند نامزد نهایی حزب دموکرات شود. امری که گرچه بعید به نظر می‌رسد، اما محال نیست.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗