skip to Main Content
لباس ورزشکاران زن، نبرد بر سر هویت و اختیار
۲۱ مرداد ۱۴۰۰
ورزش میدانی است برای نبرد زنان بر سر تعریف هویت و آزادی و اختیار بدن خود. همان‌طور که سوزان لنگلن فرانسوی با کوتاه کردن دامن تنیس خود و تیم زنان آلمان با بلند کردن شلوار ژیمناستیک خود بر تصویر تحمیلی جنسیت‌زده ساختگی از خود خط می‌کشد،‌ تصویر موی کیمیا به منزله اعلام هویتی است که آشکارا به حذف ایدئولوژیک بخشی از وجودش نه می‌گوید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗