skip to Main Content
گشت هدایت شده با کودکان در محله وحیدیه
۱۳ خرداد ۱۳۹۵
در مسیر رسیدن به شهر دوستدار کودک، چه کسی بهتر از خود کودکان می‌تواند معایب و نیازهای شهر را تشخیص دهد؟ گشت‌هدایت‌شده با کودکان در محله وحیدیه تلاشی است در جهت تحقق این هدف؛ دیدن با کودکان و گوش دادن به آنها.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗