ای کاش نابینایان هم دیده می‌شدند

آرشیو یادداشت‌های

امید هاشمی

تعداد مطالب: 1

ای کاش نابینایان هم دیده می‌شدند

ای کاش نابینایان هم دیده می‌شدند

تأسیس یک تاکسی آنلاین و «نقشه همراه تهران»، دو نمونه از برنامه‌هایی است که اخیراً در اختیار شهروندان قرار گرفته است اما انگار در طراحی این دو برنامه، نابینایان ساکن تهران جزو شهروندان این شهر به حساب نیامده‌اند.