skip to Main Content
ای کاش نابینایان هم دیده می‌شدند
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
تأسیس یک تاکسی آنلاین و «نقشه همراه تهران»، دو نمونه از برنامه‌هایی است که اخیراً در اختیار شهروندان قرار گرفته است اما انگار در طراحی این دو برنامه، نابینایان ساکن تهران جزو شهروندان این شهر به حساب نیامده‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗