skip to Main Content
گفت‌وگویی با آلبرتو توسکانو درباره جریان‌های مختلف مارکسیسم در قرن بیستم
همبستگی و کار سیاسی
۲۵ تیر ۱۳۹۷

آلبرتو توسکانو فیلسوف، منتقد فرهنگی و نظریه‌پرداز اجتماعی ایتالیایی-انگلیسی است که در جهان انگلیسی‌زبان به جهت ترجمه‌هایش از آثار آلن بدیو مشهور است. کارهای خود توسکانو حول دو محور است: بررسی تداوم ایده کمونیسم در تفکر معاصر و نیز تحقیق در تبار مفهوم تعصب مذهبی. کتاب او با عنوان «تعصب مذهبی: کاربردهای یک ایده» در سال 2010 منتشر شد. توسکانو در این مصاحبه به سیر تحول مارکسیسم در قرن بیستم و قرائت‌های مختلف از آن اشاره می‌کند: مارکسیسم کانتی، مارکسیسم فرویدی، مارکسیسم جهان‌سومی، فمینیسم مارکسیستی و... . او در ضمن به افول سیاست طبقاتی و ظهور سیاست هویتی می‌پردازد و معتقد است تقابل میان این دو سیاست در به‌بیراهه‌کشاندن بحث‌های درونی جریان چپ در دهه 1980 حول پست‌مدرنیسم مؤثر بوده است.

بیشتر بخوانید
ظالمانه‌ترین اشغال از زمان جنگ جهانی دوم
تحریم جواب می‌دهد
۲ شهریور ۱۳۹۳
نویسنده: ایلان پایه | یکی از سوالات اساسی در مورد کارزار تحریم اسرائیل (BDS) این است که این جنبش تا چه حد چیزی عملی و موثر است. بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که تحریم کالاها، لغو برنامه‌های فرهنگی و قطع ارتباطات دانشگاهی با اسرائیل آیا می‌تواند بر توقف ماشین کشتار و اشغال موثر باشد؟ ایلان پاپه، نویسنده اسراییلی و استاد تاریخ در دانشگاه اکستر در این مقاله ضمن بررسی روند اشغال فلسطین و تحولات پس از آن، به سوال تاثیرگذاری کارزار BDS پاسخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗