آرشیو یادداشت‌های

نیما عیسی‌پور

همبستگی و کار سیاسی

همبستگی و کار سیاسی

این گفت‌وگویی است به مناسبت دویستمین سالگرد تولد مارکس. اجازه دهید سؤالم را خیلی کلی طرح کنم: ۱۵۰ سال بعد از چاپ اول نخستین جلد «سرمایه»، چرا باید هنوز مارکس بخوانیم؟ فکر می‌کنم نوشتار مارکس همچنان خیره‌کننده‌ترین و عظیم‌ترین تلاشی است که پلی می‌زند بین رانه معطوف به...
تحریم جواب می‌دهد

تحریم جواب می‌دهد

بخش اعظم زندگی‌ام را یک فعال سیاسی بوده‌ام. در تمام این سال‌ها، عمیقا باور داشته‌ام که واقعیت تحمل‌ناپذیر و غیرقابل قبول اسراییل و فلسطین تنها از درون است که می‌تواند تغییر کند. به همین دلیل بی‌وقفه کوشیده‌ام تا جامعه یهودیان را متقاعد سازم که سیاست‌شان در این سرزمین...