skip to Main Content
مصاحبه با نرگس نیکخواه قمصری
معلولیت نباید باعث محدودیت باشد
۱۵ تیر ۱۳۹۵
معلولیت محدودیت نیست، در واقع این شهرهای ما هستند که معلول‌اند و نمی‌توانند فضای شهری را به گونه‌ای سامان دهند که مناسب وضعیت معلولان باشد. فقدان ساماندهی مناسب باعث شده معلولان نتوانند به‌خوبی نقش خود را در جامعه ایفا کنند و جامعه نیز از توانایی‌های معلولان به بهره بماند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗