آرشیو یادداشت‌های

نامیه اصفهانیان

بهای سینما رفتن برای کودکان

بهای سینما رفتن برای کودکان

چند ماهی است فیلمی به نام «آهوی پیشونی سفید ۲» روی پرده است. این فیلم که دومین قسمت از سه‌گانه‌ی آهوی پیشونی سفید است، در ادامه‌ی قسمت اول که «اختاپوس» نام داشت، ساخته شده است. فیلم برای کودکان ساخته شده، اما برای تماشا به گروه سنی خاصی اشاره نشده است. در روزگاری که...