skip to Main Content
کشتار تظاهرکنندگان جنبش روشنایی و وضعیت استثنایی هزاره‌ها
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
حمله انتحاری اخیر داعش/طالبان به تظاهرکنندگان جنبش روشنایی، اهل بامیان و اکثرا هزاره‌ای، را نباید به صورت مجرد و تصادفی جدا از کشتار‌های هزاره ستیزانه در سه دهه اخیر دید، بلکه باید منطق درونی این جنایت را در روابط حاکم سیاسی و اجتماعی در افغانستان جست.»
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗