skip to Main Content
درس‌هایی که از پلاسکو نمی‌گیریم
۵ بهمن ۱۳۹۵
پلاسکو برای چند روزی تمام رسانه‌ها را سیاه‌پوش کرد. ترس من این است که با وجود انبوه رسانه‌های مجازی و غیرمجازی چند هفته یا نهایتا چند ماه دیگر کسی نامی از پلاسکو به میان نیاورد. اینکه نکند همان اندازه که تمام زندگی این روزها به پلاسکو می‌گذرد به همین سرعت هم به روند عادی زندگی برگردیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗