skip to Main Content
هدف آمریکا از دستگیری رضا ضراب چیست؟
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
آیا آمریکا با بازداشت رضا ضراب می‌خواهد پس از لغو تحریم‌ها از او علیه ایران استفاده کند؟ یا اینکه هدف تاثیر گذاشتن بر روابط ایران و ترکیه است؟ محمدعلی گولر، نویسنده ترکیه‌ای در این مطلب به این پرسش‌ها پرداخته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗