هدف آمریکا از دستگیری رضا ضراب چیست؟

آرشیو یادداشت‌های

محمدعلی گولر

تعداد مطالب: 1

هدف آمریکا از دستگیری رضا ضراب چیست؟

هدف آمریکا از دستگیری رضا ضراب چیست؟

آیا آمریکا با بازداشت رضا ضراب می‌خواهد پس از لغو تحریم‌ها از او علیه ایران استفاده کند؟ یا اینکه هدف تاثیر گذاشتن بر روابط ایران و ترکیه است؟ محمدعلی گولر، نویسنده ترکیه‌ای در این مطلب به این پرسش‌ها پرداخته است.