skip to Main Content
گزارش تصویری از تخریب سرپناه زباله‌گردان اشرف‌آباد
۲۹ مهر ۱۳۹۸
نیروهای جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست روز چهارشنبه ۲۷ مهر سرپناه زباله‌گردان افغانستانی در اشرف‌آباد را تخریب کردند. این گزارش تصویری به طور اختصاصی برای میدان ارسال شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗