گزارش تصویری از تخریب سرپناه زباله‌گردان اشرف‌آباد

آرشیو یادداشت‌های

محمدعلی آشتیان‌زاده

تعداد مطالب: 1

گزارش تصویری از تخریب سرپناه زباله‌گردان اشرف‌آباد

گزارش تصویری از تخریب سرپناه زباله‌گردان اشرف‌آباد

نیروهای جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست روز چهارشنبه ۲۷ مهر سرپناه زباله‌گردان افغانستانی در اشرف‌آباد را تخریب کردند. این گزارش تصویری به طور اختصاصی برای میدان ارسال شده است.