حمایت‌های قانونی از کارگران در مواجهه با کرونا

آرشیو یادداشت‌های

محمد سمیعی

تعداد مطالب: 1

حمایت‌های قانونی از کارگران در مواجهه با کرونا

حمایت‌های قانونی از کارگران در مواجهه با کرونا

تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا بر وضعیت کارگران روزبه‌روز روشن‌تر می‌شود؛ اولین نمونه‌اش اخراج کارگران استارتاپ‌ها محمد سمیعی، پژوهشگر و مدرس حقوق کار از حقوق کارگران در چنین وضعیتی نوشته است.