skip to Main Content
به نقد کشیدن پایان نقد
ژانر نقد و اینترنت
۹ آبان ۱۳۹۷

برخی هراس دارند که در عصر نویسندگی مجازی تاثیر سابق ژانر نقد کاهش یافته و نسبی شده است. آیا کاهش تاثیر ساختاری نقد منتشر شده در رسانه چاپی لزوماً نقش اجتماعی هنجاری آن را تضعیف می‌کند؟

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗