skip to Main Content
آیا پاورپوینت هنر سخنوری را از بین برده است؟
پاورپوینت ما را به موجوداتی کودن بدل می‌کند
۶ شهریور ۱۳۹۵

«اگر مطلب را آماده نکرده‌ای مهم نیست، ولی حتماً پاورپوینت درست کن»؛ این توصیه‌ای است که معمولاً برای ارائۀ سخنرانی یا کنفرانس به دیگران می‌کنیم. در سه دهۀ اخیر، فن خطابه تقریباً از بین رفته است. در این شرایط ارائۀ پاورپوینت به‌نظر منطقی‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر کم‌سوادی و تنبلی است.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗