skip to Main Content
درباره لزوم تغییر نگرش به سالمندان، معلولان و بیماران خاص
قربانیان نظام نابرابر سلامت
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
شیوع ویروس کرونا تنها شیوع یک بیماری‌ نیست، بلکه وحشتی فراگیر نیز به‌ همراه دارد. در این تلاش همه‌گیر برای زنده ماندن، شانس چه کسانی بیشتر است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗