همچون «آب در خوابگه مورچگان…»

آرشیو یادداشت‌های

میثم سالخورد

تعداد مطالب: 1

همچون «آب در خوابگه مورچگان…»

همچون «آب در خوابگه مورچگان…»

چندی پیش میدان مطلبی را در نقد انتشار مجموعه آقثار نیما یوشیج در نشر رشدیه منتشر کرده بود. میثم سالخورد مدیر نشر رشدیه پاسخی به این مطلب داده‌اند که در روزنامه شرق منتشر شده است. میدان نیز این پاسخ را بازنشر می‌کند.