skip to Main Content
پاسخ میثم سالخورد به سعید رضوانی درباره انتشار مجموعه آثار نیما
همچون «آب در خوابگه مورچگان…»
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
چندی پیش میدان مطلبی را در نقد انتشار مجموعه آقثار نیما یوشیج در نشر رشدیه منتشر کرده بود. میثم سالخورد مدیر نشر رشدیه پاسخی به این مطلب داده‌اند که در روزنامه شرق منتشر شده است. میدان نیز این پاسخ را بازنشر می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗