آرشیو یادداشت‌های

میثم سالخورد

همچون «آب در خوابگه مورچگان…»

همچون «آب در خوابگه مورچگان…»

به‌نظر می‌رسد نه تنها در زمانه‌ی نیما که انتشار هر شعر تازه‌اش غوغایی در محافل و مجامع ادبی و در میان سنت‌گرایان برپا می‌کرد، بلکه امروز هم انتشار آثار او گویا همچنان زمینه‌ساز هیاهوها و افتراهای بسیار می‌شود و این خصلتِ پویا و شگرف آثار نیماست که همچون یک میراث مهم...