بیش‌فعالی و قرص جادویی پزشکان

آرشیو یادداشت‌های

مهدی بوچانی

تعداد مطالب: 2

آموزش بی آموزش

آموزش بی آموزش

مسئله‌ی معلم چقدر مسئله‌ای اجتماعی است؟ چه رابطه‌ای با تحلیلی رفتن آموزش در مدارس دارد؟ معلمانی که دغدغه معیشت دارند و تصویر ذهنی از شغل خود دارند اما در تناقض با آن چیزی است که در واقعیت دیده می‌شود.