آرشیو یادداشت‌های

مهدی یوسفی

«گفت‌وگو»ی فوکو و آرون

«گفت‌وگو»ی فوکو و آرون

در ماه مارس سال ١٩۶٧، زمانی که میشل فوکو به تازگی کتاب کلمات و چیزها را در فرانسه منتشر کرده بود و ریمون آرون مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی را به چاپ سپرده بود، آرون از فوکو خواست که در کلاس سمینارش حاضر شود و ایده‌هایش را برای دانشجویان آرون شرح دهد....