skip to Main Content
سوءتفاهمی به نام نرم‌افزار
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
بسیاری توسعه در حوزه نرم‌افزار را یکی از مدل‌هایی می‌دانند که می‌تواند به توسعه اقتصادی در ایران منجر شود. طبعا بسیاری مدل‌هایی شبیه مایکروسافت را برای توسعه نرم‌افزار در ذهن دارند. اما راه‌های بهتر، اخلاقی‌تر و سریع‌تری نیز در جهان وجود دارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗