skip to Main Content
چگونه تمرکز روی نتیجه، شما را از هدف‌تان دور می‌کند؟
۱۹ تیر ۱۳۹۸
اگر هنگام تقلید از یک الگوی موفق، بتوانیم تمایز بین دو سوال «چه اتفاقی افتاد» و «چگونه می‌توان این اتفاق را رقم زد» را درک کنیم، به احتمال زیاد از تمرکز روی نتیجه در امان خواهیم بود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗