skip to Main Content
برنامه بارسلون برای بازگرداندن خیابان‌ها به ساکنان شهر
۱۸ شهریور ۱۳۹۵
بارسلونا هم مانند اکثر شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی مواجه است. راهکاری که در این شهر برای مقابله با این مشکل در پیش گرفته شده بر اساس کاهش ترافیک و بازگرداندن خیابان‌های شهر به شهروندان است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗