skip to Main Content
دهیار روستای فاطمیه در استان ایلام پیشتاز مقابله با کرونا کووید-۱۹
 زنان روستایی قربانی نابرابری در توزیع عادلانه در مواجهه با کرونا
۲۴ مهر ۱۳۹۹
امسال در روز جهانی زنان روستایی (15 اکتبر) ، بر توجه ویژه و فوری به ایجاد مقاومت زنان روستایی در برابر COVID-19 و "بازسازی موثر" درجهت تقویت معیشت و رفاه پایدار زنان روستایی تأکید شده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗