skip to Main Content
مصاحبه با انیس واردا
جنگیدن برای فتح خوشبختیِ زن‌‌‌بودن
۷ اسفند ۱۳۹۷

انیس واردا از کارگردانان برجسته موج نوی سینمای فرانسه و یکی از بازماندگان این مکتب است. وجه تمایز نگاه او در میان این فیلمسازان توجه ویژه به فمینیسم و نیز ساخت مستندگونه فیلم‌هایش حول موضوعات اجتماعی و زنان است. متن پیشِ رو ترجمه‌ی قسمت‌های منتخبی از مصاحبه‌‌اش با نشریه‌ی کایه دوسینما  در ژوئن ۲۰۱۸  است.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗