skip to Main Content
زنان عکاس و نابرابری جنسیتی
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
دنیای عکاسی خبری پر از نام‌ مردان عکاس است که جوایز مختلفی کسب کرده و مجموعه‌های ماندنی خلق می‌کنند. اما حضور پررنگ مردان در این حرفه به معنای این نیست که این صنعت شاغلان زن کمتر و یا کم‌استعدادتری دارد. دنیای عکاسی همچنان یک باشگاه مردانه است و زنان فرصت‌های کمتری در آن به دست می‌آورند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗