skip to Main Content
پاسخی به نقد صالح نجفی بر ترجمه «الاهیات‌سیاسی ۲»
فرار به جلو
۲۷ شهریور ۱۳۹۳
این مطلب پاسخ لیلا چمن‌خواه، مترجم کتاب «الاهیات سیاسی» به نقد صالح نجفی و فرهاد کوشا بر ترجمه این کتاب است. نقد آنان روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳، در صفحه ۹ روزنامه شرق منتشر شده و روز ۱۷ شهریور توسط میدان بازنشر شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗