skip to Main Content
نکاتی در مورد جنجالِ اخیر پیرامونِ اباذری، براهنی و نامجو
دروغ لازم نیست، حقیقت را بگویید!
۴ مهر ۱۳۹۸
یادداشت پیش‌رو درباره زمینه‌ای که بحث جنجالی یوسف اباذری درمورد نامجو و براهنی در آن اتفاق افتاده است توضیحاتی می‌دهد. نوشته سپس می‌کوشد که توضیح دهد که بحث‌های اخیر حول آن از کجا شکل گرفته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗