دروغ لازم نیست، حقیقت را بگویید!

آرشیو یادداشت‌های

کورش عمویی

تعداد مطالب: 1

دروغ لازم نیست، حقیقت را بگویید!

دروغ لازم نیست، حقیقت را بگویید!

یادداشت پیش‌رو درباره زمینه‌ای که بحث جنجالی یوسف اباذری درمورد نامجو و براهنی در آن اتفاق افتاده است توضیحاتی می‌دهد. نوشته سپس می‌کوشد که توضیح دهد که بحث‌های اخیر حول آن از کجا شکل گرفته است.