skip to Main Content
در مرزهای مصرف‌گرایی ‏اضطراب‌زده
صنعت اضطراب
۱۳ مهر ۱۳۹۸
در سال‌های اخیر وعده‌ تسکین اضطراب به صنعتی چند میلیارد‌دلاری بدل شده است، «اقتصاد اضطراب» با تأکید بر راهکارهای مصرف‌محور از جنس «خودت انجام بده»، بار درمان اضطراب را مستقیما بر دوش فرد می‌گذارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗