skip to Main Content
درباره‌‌ی‌ هنر وفا یاسین و اجراهای شخصی و سیاست
سبعیت بدن و سیاست
۲۸ مهر ۱۳۹۴
پرفورمنس و ویدئو آرت به عنوان مهم‌ترین شاخه‌های هنرهای معاصر ، از تلاقی‌ اتفاقات اجتماعی و سیاسی با دیدگاه‌های شخصی هنرمندان به مثابه یکی از اصلی‌ترین مواد اجرا بهره برده‌اند. با نگاهی به تاریخچه این شیوه‌ها، متوجه می‌شویم که موضوع غالب آثار شاخص پرفورمنس و ویدئو آرت در پیوند با سیاست، جنگ، جامعه، تبعیض جنسیتی و مفاهیمی از این دست بوده است. در این یاداشت به اجراها و ویدئوهای «وفا یاسین»، هنرمند فلسطینی پرداخته شده است. هنرمندی که اجراها و ویدئوهای خود را در پیوند با جغرافیایی که در آن ریشه دارد و نیز درگیری فیزیکال و تنش بدنی خود با آن، خلق و ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗