چرا تمدن‌ها نابود می‌شوند؟

آرشیو یادداشت‌های

جیمز مک‌دونالد

تعداد مطالب: 1

چرا تمدن‌ها نابود می‌شوند؟

چرا تمدن‌ها نابود می‌شوند؟

دانشمندانی که سقوط تمدن‌های کهن را مطالعه می‌کنند، می‌گویند علت فروپاشی بهره‌برداری و مصرف بیش از حد در ترکیب با تغییرات اقلیم است. این کشف برای زمان ما چه معنایی دارد؟